اجرای سقف نورگیر

اجرای سقف نورگیر

برای استفاده مناسب از پاسیو خود  باید در ابتدا برای سقف پاسیو خود ایده ای را در نظر گرفت تا سقف نورگیر و آبند را برای پاسیو خود لحاظ کنید. نورگیر سقف پاسیو باید دارای نور کافی و تهویه مناسب و آبندی 100%باشد. آبندی نورگیر پاسیو در متریال نورگیر حبابی با ایزوگام  و در بحث […]

ادامه مطلب
نورگیر سقف پاسیو

نورگیر سقف پاسیو

در بیشتر ساختمان ها برای تردد هوا و عبور نور به داخل ساختمان از نورگیر پاسیو استفاده می شودنورگیر پاسیو علاوه بر تامین نور کافی برای واحدها مشکلاتی را نیز به همراه خواهد داشت. شرکت پوشش سقف با احداث سقف نورگیر پاسیو تمامی مشکلات ناشی از سقف پاسیو را برای شما حل کرده  وشما علاوه […]

ادامه مطلب