سقف بازشو پاسیو

سقف بازشو پاسیو

یکی از مواردی که در پوشش سقف پاسیو به آن باید توجه شود بحث نورگیری و بازو بسته شدن سقف می باشد که بتوان از طریق آن هوای مطلوب دریافت کرد وگاها  بتوان بر روی سقف تردد نمود. در سقف بازشو پاسیو این امکان فراهم شده است که قسمتی از سقف طی زاویه ای باز […]

ادامه مطلب