نورگیر پاسیو شرق تهران

نورگیر پاسیو شرق تهران

فضا هایی مانند بالکن ،حیاط  خلوت (پاسیو)،ورودی،حمام و آشپزخانه مکان هایی هستند که  در آن  وجود عنصر نور بسیار اثر بسزایی در معماری و دکوراسیون داخلی ایفا خواهد کرد. در تمامی این مکان ها می توان سقفی باز شو تعبیه نمود تا نور طبیعی خورشید  و گردش هوا را داشته باشیم. برای نور پردازی فضا […]

ادامه مطلب