سقف پارکینگ

سقف پارکینگ

اهمیت طراحی و استفاده از بهترین سقف پارکینگ در برخی از محوطه ها و مکانها با توجه به شرایط ومشکلات احداث پارکینگ و مقررات شهرداری و شهرسازی امکان احداث پارکینگ وجود ندارد یا اینکه قیمت تمام شده برای احداث پارکینگ مقروم به صرفه نیست به همین دلیل شرکت پوشش سقف ایده ای جدید برای ایجاد […]

ادامه مطلب