سقف خرپشته پاسیو

سقف خرپشته پاسیو

پاسیو محیطی مزاحم یا اتاقی آبند؟ برای پوشش سقف پاسیو از خرپشته برای جلوگیرس از ورود نوسانات جوی و پرندگان باید پوششی مناسب برای این محیط در نظر گرفت پوششی نورگیر و عایق صدا تا در مکان های شلوغ و همچنین برخورد باران های شدید صدای مزاحم از طریق سقف خرپشته پاسیو به داخل نورگیر […]

ادامه مطلب
سقف پارکینگ

سقف پارکینگ

اهمیت طراحی و استفاده از بهترین سقف پارکینگ در برخی از محوطه ها و مکانها با توجه به شرایط ومشکلات احداث پارکینگ و مقررات شهرداری و شهرسازی امکان احداث پارکینگ وجود ندارد یا اینکه قیمت تمام شده برای احداث پارکینگ مقروم به صرفه نیست به همین دلیل شرکت پوشش سقف ایده ای جدید برای ایجاد […]

ادامه مطلب