قوانین شهرداری سقف پاسیو

قوانین شهرداری سقف پاسیو

قوانین شهرداری سقف پاسیو برای استفاده از پاسیو یا حیاط خلوت باید برای این مکان سقفی احداث نمود که دارای آبندی کامل باشد و نورگیری مناسب داشته باشد چون نور  ساختمان تا 50 درصد از طریق پاسیو تامین می گردد.در این مقاله به موضوع قوانین شهرداری سقف پاسیو خواهیم پرداخت. برای پوشش سقف حیاط خلوت […]

ادامه مطلب