اجرای سقف نورگیر

اجرای سقف نورگیر

برای استفاده مناسب از پاسیو خود  باید در ابتدا برای سقف پاسیو خود ایده ای را در نظر گرفت تا سقف نورگیر و آبند را برای پاسیو خود لحاظ کنید. نورگیر سقف پاسیو باید دارای نور کافی و تهویه مناسب و آبندی 100%باشد. آبندی نورگیر پاسیو در متریال نورگیر حبابی با ایزوگام  و در بحث […]

ادامه مطلب