نورگیر حیاط خلوت

نورگیر حیاط خلوت

به کارگیری نورگیر حبابی(کوپل) به عنوان نورگیر حیاط خلوت ،استخر ،پارکینگ و…یکی از مصالح نوین ساختمانی می باشد. چه بسا که در گذشته نیز نورگیر پاسیو به وسیله مصالح سنتی مانند شیشه و اسکلت فلزی پوشش می یافت که خطرات جبران ناپذیری مانند شکستن شیشه و سقوط آن را در پی داشت.همچنین بحث آببند نبودن […]

ادامه مطلب