سقف بازشو استخر

سقف بازشو استخر

با توجه به فصول مختلف و نوسانات آب و هوا در طول سال برای پوشش سقف استخر های روباز باید پوشش مناسبی تعبیه نمود تا در طول سال از استخر بتوان به نحو احسنت استفاده کرد. پوشش سقف استخر می تواند توسط دو نوع پوشش نورگیر حبابی و نورگیر پلی کربنات اجرا گردد. که هر […]

ادامه مطلب