نورگیر سقف حیاط خلوت

نورگیر سقف حیاط خلوت

در بسیاری از ساختمان ها به خصوص ساختمان های شمالی و غربی نوردهی ساختمان از طریق حیاط خلوت تامین می شود.برای فرار کردن از مشکلات این مکان شرکت پوشش سقف فکری نو و جدید اندیشیده است:نورگیر سقف حیاط خلوت سقفی  آبند نورگیر که هم فابلیت عبور نور را داشته باشد تا در طول روز نور […]

ادامه مطلب