انواع نورگیر

انواع نورگیر

برای پوشش سقف مکان هایی که در زیر آن ها به نور احتیاج داشته باشیم و تمامی ویژگی های سقف را نیز داشته باشیم از نورگیر های سقفی استفاده خواهیم کرد.به طور مثال برای پوشش سقف پاسیو ،حیاط خلوت،پوشش سقف استخر،گلخانه،سقف سالنها ،سوله هاو…. مراحل اجرای نورگیر  ساختمان به شرح زیر می باشد: پس بازدید […]

ادامه مطلب