پوشش پاسیو

پوشش پاسیو

پادیا که یکی از بهترین و جذاب ترین فضاهای معماری ایران هست که امروزه با تاثیر گرفتن از غرب به نام پاسیو به ایران بازگردانیده شده است. پاسیو کلمه ای اسپانیایی است . اولین و تنها تصویری که با شنیدن اسم پاسیو در ذهن ما جای می گیرد چاهکی نقش می بندد که نهایتا طبق […]

ادامه مطلب