سقف بازشو استخر

سقف بازشو استخر

با توجه به فصول مختلف و نوسانات آب و هوا در طول سال برای پوشش سقف استخر های روباز باید پوشش مناسبی تعبیه نمود تا در طول سال از استخر بتوان به نحو

احسنت استفاده کرد.

پوشش سقف استخر می تواند توسط دو نوع پوشش نورگیر حبابی و نورگیر پلی کربنات اجرا گردد. که هر کدام داراری ویژگی و نورگیری منحصر به فرد خود می باشند.

به صورت کلی برای پوشش سقف استخر از دو نوع سقف ثابت و سقف ریلی یا متحرک استخر می توان استفاده نمود .در پوشش سقف ثابت استخر سقف به صورت کامل

بسته می باشد و جریان هوا از طریق بازشو و جریانات مصنوعی قابل تهویه می باشد.و تنها قسمت از سقف باز و بسته میگردد.

در پوشش سقف استخر متحرک کل سقف توسط ریل هایی مخصوص جابه جا می گردد بدون اینکه در آبندی سقف استخر تاثیر نا مطلوب قرار دهند.

برای نورگیری استخر نیز با توجه به رنگ بندی ورق پلی کربنات و نورگیر حبابی می توان طیف نوری دلخواه شما را تعبیه نمود.برای  سقف بازشو استخر متحرک به صورت

قوسی تنها می توان از متریال نورگیر پلی کربنات استفاده کرد.

برای مشاوره طراحی و تعیین قیمت سقف استخر خود با ما در تماس باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.