سقف پاسیو نورگیر

سقف پاسیو نورگیر

پاسیو در ساختمان مکانی می باشد که از طریق آن ساختمان می تواند نور و هوای کافی رابرای افراد ساختمان تعبیه کند . نورگیر پاسیو با این اهمیت برای ساختمان

ضررهایی نیز برای افراد ساختمان بلاخص طبقه ای که پاسیو در اختیار آن واحد می باشد در پی خواهد داشت.

برای جلوگیریاز این مضرات باید سقف پاسیونورگیر برای حیاط خلوت احداث کنید .نورگیر حبابی متریال بسیار عالی برای پوشش پاسیو شما می باشد.

علاوه بر نورگیر حبابی(کوپل)نورگیر پلی کربناتی نیز نورگیر مناسبی برای پاسیو هایی می باشد که از بالا دارای سقف پاسیو می باشند.

سقف پاسیو نورگیر که توسط متریال های بالا احداث می شوند دارای بازشو بوده و می توان بر روی سقف نورگیر رفت تا آن را نظافت نمود .

پوشش پاسیو دارای شیب بسیار مناسب می باشد تا آب بارانی که بر روی  سقف جاری میشود را به یک طرف سقف نورگیر پاسیو هدایت کرده و آن را توسط لوله به داخل

کفشویی که در پاسیوها قرار دارد تخلیه و از پاسیو خارج کند.

شرکت پوشش سقف با کادری مناسب در جهت پوشش سقف های نورگیر در خدمت شما هموطنان گرامی می باشدو به صورت کاملا رایگان از محل پروژه شما بازدید به

عمل خواهد آورد و قیمت نورگیر پاسیو شما و مشاوره ها و راهنمایی های خود را در خدمت شما قرار خواهد داد.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.