نورگیر پاسیو شرق تهران

نورگیر پاسیو شرق تهران

فضا هایی مانند بالکن ،حیاط  خلوت (پاسیو)،ورودی،حمام و آشپزخانه مکان هایی هستند که  در آن  وجود عنصر نور بسیار اثر بسزایی در معماری و دکوراسیون داخلی

ایفا خواهد کرد. در تمامی این مکان ها می توان سقفی باز شو تعبیه نمود تا نور طبیعی خورشید  و گردش هوا را داشته باشیم.

برای نور پردازی فضا هر چقدر هم نور مصنوعی را به محیط ابلاغ کنیم جای نور خورشید را نخواهیم پر کرد.

مهمترین قسنتی از منزل که نور بسیاری را به داخل هدایت می کند پاسیو یا حیاط خلوت می باشد پوشش سقف نورگیر برای پاسیو اهمیت بسزایی دارد پس برای پوشش

سقف این ناحیه باید تمامی تلاش خود را بکنیم .

شرکت پوشش سقف تولید کننده نورگیر پاسیو شرق تهران می باشد و در این زمینه  می تواند بهترین مشاوره را  در زمینه نورگیر سقف پاسیو و حیاط خلوت و هر مکانی که

به سقفی نورگیر احتیاج داشته باشد را تقدیم حضور شما کند.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.