پوشش گنبدی

پوشش گنبدی

شکل ظاهری گنبد را می توان به شکل یک کمان چرخش پیدا کرده و به سمت داخل زاویه دار شده است توصیف نمود پوشش برای مکان هایی همچون مسجد ،حسینیه

ها،مراکز تجاری و وید تجاری و مکان های از این قبیل احداث می گردد هیچ گونه سازه ای به اندازه گنبد به یک مکان ابهت و بزرگی نخواهد بخشید.

برای احداث یک گنبد ابتدا قطر مکان دایره ای شکل یا اضلاع چند ضلعی که قرار است گنبد بر روی آن احداث شود اندازه گیری می شود سپس ارتفاع گنبد توسط

مهندسان سازه برآورد خواهد شد پس طراحی و محاسبه وزن و میزان بار وارده به یال های گنبد ضخامت یال ها مشخص خواهد شد ومیزان قوسی نیز در طراحی سقف

گنبدی  اعمال خواهد شد.

 

 

بعد ساخت اسکت فلزی گنبد نوبت به نصب گنبد و پوشش گنبد خواهد رسید .پوشش گنبد توسط ورق پلی کربنات یا اکرلیک انجام می پذیرد.

شرکت پوشش سقف آنچه شما در ذهن خود می پرورانید را به حقیقت تبدیل خواهد کرد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.