سقف خرپشته پاسیو

سقف خرپشته پاسیو

پاسیو محیطی مزاحم یا اتاقی آبند؟ برای پوشش سقف پاسیو از خرپشته برای جلوگیرس از ورود نوسانات جوی و پرندگان باید پوششی مناسب برای این محیط در نظر گرفت پوششی نورگیر و عایق صدا تا در مکان های شلوغ و همچنین برخورد باران های شدید صدای مزاحم از طریق سقف خرپشته پاسیو به داخل نورگیر […]

ادامه مطلب