نورگیر حبابی ساختمانی

نورگیر حبابی ساختمانی

از لحاظ معماری در ساختمان ها بحث نورگیر بودن ساختمان بسیار قابل توجه می باشد و در طراحی و ساخت بنا باید مورد توجه قرار گیرد. نورگیر ساختمان از بالکن،پنجرهاو پاسیو(حیاط خلوت)می باشد .که در تمامی موارد ذکر شده عوامل مزاحم زیادی وجود دارد. در پنجره ها وجود نور بیش از حد و بحث کج […]

ادامه مطلب
نورگیر پاسیو

نورگیر پاسیو

قسمت عمده ای از نور ساختمان  از پاسیو تامین می شود پس نورگیر بودن حیاط خلوت بسیار مهم و قابل توجه می باشد. بهترین گزیینه برای پوشاندن سقف  نورگیر پاسیو(نورگیرحبابی) می باشد.درسقف نورگیر کوپل شما نور کافی را توسط نور طبیعی خورشید خواهید داشت و پاسیو شما در طول روز نیازی به نور غیر طبیعی […]

ادامه مطلب